Vrbica

Četrti pohod je pohod po evropski pešpoti E-6 do Vrbice, kjer se Zala izliva v Iško in kjer je zelo redka nižinska točka štirimeje občin Ig, Brezovica, Cerknica in Velike Lašče. Od tu se vrnemo nazaj v Krvavo Peč – ta pot s postanki nam bo vzela dobre tri ure časa. Če pa se namesto za vračanje po isti poti odločimo za pot gorvodno po Iški do izliva Šumnika v Iško in nato ob potoku Šumnik do Krvave Peči, bomo za to pot porabili kake štiri ure.