O Krvavi Peči

Krvava Peč je hribovska vasica na robu soteske reke Iške. Leži na nadmorski višini 720 m v podnožju oziroma stiku podnožij dveh vrhov, Mokrca na severni strani in Mačkovca na južni. Ker jo na zahodu omejuje soteska Iške to pomeni, da ni tranzitna vas – prometa je zelo malo in posledično prebivalci uživajo v miru oziroma zvokih narave.

Nekatere najdbe govorijo, da je bil ta prostor naseljen že pradavnini (npr. v Sekirišču najdena bronasta sekirica), prve omembe pa segajo pred leto 1500, ko se v urbarjih pojavi nemško ime Blutigen Stain. Vas je doživela višek razvoja v času, ko je bila pomembna za rodbino Auerspergov (upravljanje z gozdovi) in je postala tudi katastrska občina. Okoli leta 1900 je vas imela največ prebivalcev, približno 150, kasneje pa je začelo število upadati in tako danes stalno živi v vasi samo še 13 ljudi.

Medtem ko so v obdobju do druge svetovne vojne ljudje živeli večinoma od kmetijstva, živinoreje in gozdarstva, pa je industrializacija spremenila socialno sliko in veliko ljudi je odšlo v mesto za kruhom. Tako danes v vasi nihče več ne živi od kmetijstva in tudi Krvavsko polje je samo še ena velika košenica.

Ima pa Krvava Peč zaradi svoje specifične lege izrazito zdravo klimo (samo 6 km stran je klimatsko zdravilišče Rakitna), zaradi naravnih lepot pa ima velik potencial v turizmu. Trenutno imamo (še neuradno) 12 ležišč v Domu veteranov, z avgustom 2016 pa bo urejeno tudi postajališče za dva avtodoma, še več pa jih lahko ustavi dnevno na travniku pred Domom veteranov. Za obiskovalce je en teden premalo, da bi lahko spoznali in obhodili vse naravne in kulturne lepote v neposredni okolici vasi.

In še posebnost naše vasi, ki se skriva v imenu. V fotostripu spodaj lahko razberete vsebino Krvavske legende, ki razlaga, od kod naši vasi tako ime.

Pridite in se prepričajte!