O Krvavi Peči

O Krvavi Peči

Krvava Peč je hribovska vasica na robu soteske reke Iške. Leži na nadmorski višini 720 m v podnožju oziroma stiku podnožij dveh vrhov, Mokrca na severni strani in Mačkovca na južni …

Rastlinstvo in živalstvo

Rastlinstvo in živalstvo

Tesen Iške vsekakor ni ena sama skalovita, pusta in gola pokrajina. Poleg več ali manj poraslega skalnega ostenja, večino obeh bregov poraščajo gozdovi …

Svet med Mačkovcem, Mokrcem in Iško – Krvava Peč z okolico

Svet med Mačkovcem, Mokrcem in Iško – Krvava Peč z okolico

Skoraj popolna zbirka podatkov o kraju, njegovih prebivalcih in njegovih posebnostih …

Krvava peč v audio, video posnetkih in člankih